LÀM SAO ĐỂ KIẾM ĐƯỢC VIỆC KHỞI ĐẦU TRONG NGÀNH LOGISTICS - How to Secure Your First Logistics and stransportation Job

Theo Vietnam Shipping Gazette, 27-05-2019


“Tại TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2018 - 2025, tỷ trọng nhu cầu nhân lực các nhóm ngành kinh tế chiếm tỷ trọng 30% tổng nhu cầu nhân lực, khoảng 100.000 chỗ làm việc, trong đó chuyên ngành Logistics cần khoảng 18.000-20.000 người/năm (bao gồm trình độ đại học chiếm tỷ trọng 25%, cao đẳng 30%, trung cấp 25 % và sơ cấp nghề 20%).” Theo Ông Trần Anh Tuấn- PGĐ Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực

Nếu bạn chuẩn bị khởi động sự nghiệp trong ngành Logistics and stransportation, điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tìm kiếm công việc đầu tiên và nơi nào, cuộc hẹn phỏng vấn nào có thể giúp bạn khởi đầu tốt nhất, và bằng cấp nào sẽ hữu ích nhất trong việc đưa bạn vào nghề.

Có rất nhiều công việc đầu vào “Entry-Level Job” đưa bạn bước chân vào ngành Transportations và Logistics, nhưng sẽ có những công việc phù hợp như kiểu đo ni đóng giày cho bạn, giúp bạn có một cái nhìn tổng thể về transportations và Logistics làm tăng giá trị cũng như định hướng phát triển toàn diện và thăng tiến sự nghiệp sau này.

Bạn sẽ tìm thấy các công việc được gọi là quick-career-launching job cùng với tổng quan về các kiến thức và kỹ năng cần có để kiếm được việc.

1) Logistics Administrator
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=351702895554921&id=327990221259522

2) Transport Administrator
3) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=358262988232245&id=327990221259522

4) Reverse Logistics Coordinator
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=350457729012771&id=327990221259522

5) Warehouse Administrator
6) Inventory Controller
7) Sales Roles
8) Purchasing and Inventory Clerk
9) Procurement/Specialist Clerk
10) Supply chain / Logistics Resource Planner
11) Supply chain consulting

VSG Job nơi đào tạo và kết nối các ứng viên và nhà tuyển dụng trong ngành Logistics
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=370006863724524&id=327990221259522

Ban biên tập


Bình luận


Bài khác: