Thông tin hữu ích cho các bạn để biết các thế hệ tàu container từ năm 1956 đến nay đã phát triển như thế nào.

Theo Vietnam Shipping Gazette, 23-08-2019


Thông tin hữu ích cho các bạn để biết các thế hệ tàu container từ năm 1956 đến nay đã phát triển như thế nào.

Ban biên tập


Bình luận


Bài khác: